Stegindikator

Stegindikatoren skal vise stegvis progresjon gjennom en prosess.

NPM-pakke

Navn:nav-frontend-stegindikator
Siste versjon:0.0.65
Peer dependencies:classnames nav-frontend-js-utils nav-frontend-stegindikator-style react

Installering

npm install nav-frontend-stegindikator classnames nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-stegindikator-style nav-frontend-core nav-frontend-typografi-style --save

Kopiert!


yarn add nav-frontend-stegindikator classnames nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-stegindikator-style nav-frontend-core nav-frontend-typografi-style

Kopiert!

Moduler

Import

import Stegindikator from 'nav-frontend-stegindikator';

Kopiert!

React props

PropertyTypeDefaultRequiredDescription
aktivtSteg
number
-
Optional aktivt steg override. Kan brukes hvis det f.eks. er flere stegindikatorer på en side, hvor alle skal oppdateres hvis den ene endrer seg.
autoResponsiv
boolean
-
Komponenten vil auto-justere seg selv avhengig av tilgjengelig konteiner-bredde, lytter på window `resize` event
kompakt
boolean
-
Kompakt versjon som krever mye mindre plass
onBeforeChange
(index: number) => boolean
-
Valgfri callback som kjøres før `onChange`. Kan avbryte kall til `onChange` hvis den returnerer `false`
onChange
(index: number) => void
-
Valgfri callback som kjøres når state endrer seg etter click
steg
StegindikatorStegProps[]
-
Array av steg, se `stegindikator-steg.tsx`. Merk at steg også kan defineres som children av typen <Stegindikator.Steg />.
visLabel
boolean
-
Vise/skjule steg label