Snakkeboble

Snakkebobler brukes for å vise en direkte melding eller informasjon fra en konkret avsender. Snakkebobler bør brukes som del av en logg over beskjeder sendt frem og tilbake mellom to eller flere deltagere.

NPM-pakke

Navn:nav-frontend-snakkeboble
Siste versjon:2.0.23
Peer dependencies:classnames nav-frontend-paneler nav-frontend-paneler-style nav-frontend-snakkeboble-style nav-frontend-typografi prop-types react

Installering

npm install nav-frontend-snakkeboble classnames nav-frontend-paneler nav-frontend-paneler-style nav-frontend-core nav-frontend-typografi nav-frontend-typografi-style prop-types react nav-frontend-snakkeboble-style --save

Kopiert!


yarn add nav-frontend-snakkeboble classnames nav-frontend-paneler nav-frontend-paneler-style nav-frontend-core nav-frontend-typografi nav-frontend-typografi-style prop-types react nav-frontend-snakkeboble-style

Kopiert!

Moduler

Import

import Snakkeboble from 'nav-frontend-snakkeboble';

Kopiert!

React props

PropertyTypeDefaultRequiredDescription
children
string | number | boolean | {} | ReactChildren | ReactElement<any, string | ((props: any) => ReactElement<any, string | ... | (new (props: any) => Component<any, any, any>)>) | (new (props: any) => Component<...>)> | ... 46 more ... | (ReactPortal & ReactNodeArray)
-
Tekst for melding
className
string
-
Egendefinerte klassenavn
dato
string
-
@Deprecated Dato for melding, bruk `topp`
ikonClass
string
-
Klasse som brukes på ikonet. Dette lar deg styre form, farge og illustrasjon.
pilHoyre
boolean
-
Settes denne peker pilen til snakkeboblen mot høyre, og snakkeboblen og teksten i snakkeboblen flyter mot høyre.
topp
string
-
Toppteksten (tittel) for meldingen