Snakkeboble

Snakkebobler brukes for å vise en direkte melding eller informasjon fra en konkret avsender. Snakkebobler bør brukes som del av en logg over beskjeder sendt frem og tilbake mellom to eller flere deltagere.

Bruk av ikoner

Når du viser et ikon i snakkeboblen, må den informasjonen også formidles til skjermleseren. Henter du ikonet inn gjennom css-klassen, må du legge til informasjon om hva ikonet viser, for eksempel gjennom å legge inn en aria-label som beskriver ikonet.

Mer informasjon