Skjemagruppe

Skjemagruppe lar deg semantisk gruppere flere skjemaelementer i en `fieldset`. Du kan både gi denne gruppen en felles overskrift (`legend`) og en felles feilmelding.

NPM-pakke

Navn:nav-frontend-skjema
Siste versjon:3.0.37
Peer dependencies:@navikt/fnrvalidator classnames nav-frontend-js-utils nav-frontend-lenker nav-frontend-skjema-style nav-frontend-typografi prop-types react

Installering

npm install nav-frontend-skjema @navikt/fnrvalidator classnames nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-lenker nav-frontend-lenker-style nav-frontend-core nav-frontend-skjema-style nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi-style nav-frontend-typografi --save

Kopiert!


yarn add nav-frontend-skjema @navikt/fnrvalidator classnames nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-lenker nav-frontend-lenker-style nav-frontend-core nav-frontend-skjema-style nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi-style nav-frontend-typografi

Kopiert!

Moduler

Import

import { SkjemaGruppe } from 'nav-frontend-skjema';

Kopiert!

React props

PropertyTypeDefaultRequiredDescription
children
string | number | boolean | {} | ReactElement<any, string | ((props: any) => ReactElement<any, string | ... | (new (props: any) => Component<any, any, any>)>) | (new (props: any) => Component<...>)> | ... 47 more ... | (ReactNode[] & ReactPortal)
-
En eller flere children, oftest en eller flere .skjemaelement
className
string
-
ClassName
description
ReactNode
-
Ekstrainformasjon under legend/tittel
feil
ReactNode
-
Hvis skjemagruppen har feil sender man inn et objekt med en feilmelding
feilmeldingId
string
-
Valgfri ID til intern SkjemaelementFeilmelding
legend
ReactNode
-
Legend/tittel for skjemagruppen
tag
string
-
Bestemmer hvilken HTML-tag som skal brukes. Default er 'fieldset'.
utenFeilPropagering
boolean
-
Option om man skal propagere feil til children