Select

Select viser en meny med valgalternativer og brukes når brukeren skal velge ett av flere alternativer.

NPM-pakke

Navn:nav-frontend-skjema
Siste versjon:3.0.37
Peer dependencies:@navikt/fnrvalidator classnames nav-frontend-js-utils nav-frontend-lenker nav-frontend-skjema-style nav-frontend-typografi prop-types react

Installering

npm install nav-frontend-skjema @navikt/fnrvalidator classnames nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-lenker nav-frontend-lenker-style nav-frontend-core nav-frontend-skjema-style nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi-style nav-frontend-typografi --save

Kopiert!


yarn add nav-frontend-skjema @navikt/fnrvalidator classnames nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-lenker nav-frontend-lenker-style nav-frontend-core nav-frontend-skjema-style nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi-style nav-frontend-typografi

Kopiert!

Moduler

Import

import { Select } from 'nav-frontend-skjema';

Kopiert!

React props

PropertyTypeDefaultRequiredDescription
bredde
"fullbredde" | "xxl" | "xl" | "l" | "m" | "s" | "xs"
-
Bredden på select-boksen
children
string | number | boolean | {} | ReactElement<any, string | ((props: any) => ReactElement<any, string | ... | (new (props: any) => Component<any, any, any>)>) | (new (props: any) => Component<...>)> | ... 47 more ... | (ReactNode[] & ReactPortal)
-
En eller flere select options
className
string
-
ClassName
description
ReactNode
-
Ekstrainformasjon under overskrift
disabled
boolean
-
-
feil
ReactNode
-
Hvis skjemaet har feil sender man inn et objekt med en feilmelding
id
string
-
Id for select, hvis id ikke er satt brukes en tilfeldig guid
label
ReactNode
-
Label for select
selected
ReactText
-
-
selectRef
() => any
-
Referanse til selve selectfeltet. Brukes for eksempel til å sette fokus