Radio

Radioknapper brukes når brukeren bare skal få velge én av flere forhåndsbestemte alternativer.

Normal

Hvilken drikke er best?
<RadioPanelGruppe
 name="samplename"
 legend="Hvilken drikke er best?"
 radios={[
  { label: "Eplejuice", value: "juice1", id: "juice1id" },
  { label: "Appelsinjuice", value: "juice2", id: "juice2id" },
  { label: "Melk", value: "melk", disabled: true, id: "melkid" },
  { label: "Ananasjuice", value: "juice3", id: "juice4id" },
 ]}
 checked={this.state.checked}
 onChange={this.onChange}
/>

Kopiert!

Feilmelding

Hvilken drikke er best?

Her er det en feil.

<RadioPanelGruppe
 name="samplename"
 legend="Hvilken drikke er best?"
 radios={[
  { label: "Eplejuice", value: "juice1", id: "juice1id" },
  { label: "Appelsinjuice", value: "juice2", id: "juice2id" },
  { label: "Melk", value: "melk", disabled: true, id: "melkid" },
  { label: "Ananasjuice", value: "juice3", id: "juice4id" },
 ]}
 checked={this.state.checked}
 onChange={this.onChange}
 feil={{ feilmelding: "Her er det en feil." }}
/>

Kopiert!