Radio

Radioknapper brukes når brukeren bare skal få velge én av flere forhåndsbestemte alternativer.

Normal

<Radio label={"Radio-label"} name="minRadioKnapp" />

Kopiert!

Disabled

advarsel
Merk at disabled bør unngås, og at bruken heller bør løses på andre måter, da fks kombinert med tydelige feilmeldinger hvis handlingen av en eller annen grunn ikke er tillatt. Ler mer om dette på siden vår om `disabled`.
<Radio label={"Radio-label"} name="minRadioKnapp" disabled />

Kopiert!

RadioGruppe

Denne komponenten inkluderer også en RadioGruppe-komponent som kan brukes til å gruppere flere radioknapper:

info
Dersom du har mer enn fem alternativer, kan du vurdere om det er mer hensiktsmessig å benytte en Select i stedet.
Hvor vil du sitte?
import { RadioGruppe, Radio } from "nav-frontend-skjema";

<RadioGruppe legend="Hvor vil du sitte?">
  <Radio label={"Bakerst"} name="sitteplass" />
  <Radio label={"Midten"} name="sitteplass" />
  <Radio label={"Fremst"} name="sitteplass" />
</RadioGruppe>;

Kopiert!

Felles feilmelding

Hvor vil du sitte?

Her er det noe feil

import { RadioGruppe, Radio } from "nav-frontend-skjema";

<RadioGruppe legend="Hvor vil du sitte?" feil="Her er det noe feil">
  <Radio label={"Bakerst"} name="sitteplass" />
  <Radio label={"Midten"} name="sitteplass" />
  <Radio label={"Fremst"} name="sitteplass" />
</RadioGruppe>;

Kopiert!