Panel

NPM-pakke

Navn:nav-frontend-paneler
Siste versjon:2.0.22
Peer dependencies:classnames nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi nav-frontend-typografi-style prop-types react

Installering

npm install nav-frontend-paneler classnames nav-frontend-paneler-style nav-frontend-core nav-frontend-typografi nav-frontend-typografi-style prop-types react --save

Kopiert!


yarn add nav-frontend-paneler classnames nav-frontend-paneler-style nav-frontend-core nav-frontend-typografi nav-frontend-typografi-style prop-types react

Kopiert!

Moduler

Import

import Panel from 'nav-frontend-paneler';

Kopiert!

React props

PropertyTypeDefaultRequiredDescription
border
boolean
-
Gir komponenten en grå border