Modal

Modal er et midtstilt vindu som legger seg over det andre innholdet, med en mørk gjennomsiktig bakgrunn. Komponenten bruker npm-pakken React-modal og extender props fra den.

Fokus

Når modalen åpnes skal fokus settes på det første naturlige elementet i visuell rekkefølge. vanligvis betyr dette lukknappen. Hvis dette ikke gjøres manuelt vil komponenten automatisk sette fokus på selve modalvinduet.

Det skal ikke være mulig å navigere seg ut av modalvinduet med skjermleser eller tastatur, uten å lukke vinduet først.

Mer informasjon