Lukknapp

Denne komponenten er 'deprecated' og vil ikke bli vedlikeholdt videre. Som erstatning kan ikonknapper/Xknapp brukes.

Tekstinnhold

Lukk-knappen bør ha tekstinnhold som beskriver handlingen den utfører, som "Lukk vindu". Merk at det var påkrevd å angi verdi for aria-label tidligere, men dette er blitt deprecated for å redusere potensiell støy i skjermlesere.

Fokusrekkefølge

Ettersom knappen vanligvis skal plasseres oppe i høyre hjørne av et vindu, er det viktig å passe på fokusrekkefølgen. Fokusrekkefølgen skal følge den visuelle rekkefølgen. Veldig ofte blir dermed lukk-knappen det første elementet som får fokus i for eksempel et modalvindu.

Mer informasjon