Lenkepanel

Lenkepanel er klikkbare paneler, og kan brukes til lenker med høy prioritet. For eksempel sider som har hovedinnganger til forskjellige seksjoner.

NPM-pakke

Navn:nav-frontend-lenkepanel
Siste versjon:1.0.60
Peer dependencies:classnames nav-frontend-lenkepanel-style nav-frontend-typografi prop-types react

Installering

npm install nav-frontend-lenkepanel classnames nav-frontend-lenkepanel-style nav-frontend-chevron-style nav-frontend-core nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi nav-frontend-typografi-style prop-types react --save

Kopiert!


yarn add nav-frontend-lenkepanel classnames nav-frontend-lenkepanel-style nav-frontend-chevron-style nav-frontend-core nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi nav-frontend-typografi-style prop-types react

Kopiert!

Moduler

Import

import Lenkepanel from 'nav-frontend-lenkepanel';

Kopiert!

React props

PropertyTypeDefaultRequiredDescription
border
boolean
-
Hvis komponenten skal brukes på hvit bakgrunn kan denne brukes for å gi den en border
children
string | number | boolean | {} | ReactElement<any, string | ((props: any) => ReactElement<any, string | ... | (new (props: any) => Component<any, any, any>)>) | (new (props: any) => Component<...>)> | ... 47 more ... | (ReactNode[] & ReactPortal)
-
Tekstinnhold for lenkepanel
className
string
-
Klassenavn
href
string
-
Lenke (denne sendes som prop til linkCreator)
linkCreator
(props: AnchorHTMLAttributes<HTMLAnchorElement>) => ReactNode
-
Funksjon som brukes for å lage lenken. her kan du spessifisere din egen hvis du f.eks. bruker React Router
tittelProps
string
-
Typografitype