Lenke

NPM-pakke

Navn:nav-frontend-lenker
Siste versjon:1.0.53
Peer dependencies:classnames nav-frontend-lenker-style prop-types react

Installering

npm install nav-frontend-lenker classnames nav-frontend-lenker-style nav-frontend-core prop-types react --save

Kopiert!


yarn add nav-frontend-lenker classnames nav-frontend-lenker-style nav-frontend-core prop-types react

Kopiert!

Moduler

Import

import Lenke from 'nav-frontend-lenker';

Kopiert!

React props

PropertyTypeDefaultRequiredDescription
ariaLabel
string
-
-
className
string
-
-
href
string
-
-
target
string
-
-