Lenke

Beskrivende tekstinnhold i lenken

Gode lenker er svært viktig for personer som bruker skjermleser. Det er ikke uvanlig at disse brukerne starter med kun en liste over alle tilgjengelige lenker på en nettside, for å forsøke å få oversikt over navigeringsmulighetene på siden. En slik liste viser bare selve lenketeksten, og hvis lenkene ikke er beskrivende blir det vanskelig å forstå hvor de leder brukeren videre.

Tekstlenker skal beskrive hva de lenker til. Det skal ikke bare stå "her" eller "les mer". I tilfeller hvor dette ikke er mulig, bør man passe på at den øvrige teksten rundt lenken kan fungere som en beskrivelse. På den måten vil formålet til lenken gi mer mening.

Dokumenter

Hvis det lenkes til et dokument, bør man bruke den formelle tittelen på dokumentet; "Digitaliseringstrategi 2020". Og hvis man lenker til en nedlastbar fil skal man også inkludere fil-formatet i parentes bak lenken; "Digitaliseringstrategi 2020 (PDF)".

Fargeblindhet

Understrek under lenkene gjør at de skiller seg ut med mer enn bare fargen. Ved hjelp av understrek kan også fargeblinde personer raskt legge merke til lenkene, og de er mye enklere å se på skjermer med dårlig oppløsning.

Åpne ny fane

Som hovedregel skal vi unngå å åpne lenker i ny fane. Denne hovedregelen gjelder uavhengig av om lenken fører til et annet domene/nettsted eller ikke. Bakgrunnen for denne regelen er at automatisk åpning av nye tabs ofte oppleves forvirrende for brukere som har vansker med å oppfatte visuell informasjon, spesielt brukere med skjermleser.

Det finnes likevel noen unntak til denne hovedregelen, hvor automatisk åpning av ny fane anbefales:

  • Hvis klikk på lenken kan føre til at brukeren taper informasjon. F.eks. hvis brukeren er inne i et langt skjema, eller en stegvis prosess, hvor informasjonen de har oppgitt vil gå tapt om brukeren navigerer bort fra siden.
  • Hvis brukeren er pålogget i en side hvor påloggingen kan bli avbrutt hvis brukerne navigerer bort fra siden. Dette tilfellet er uansett lite aktuelt for nav.no, da innlogging på våre sider blir håndtert av ID-porten (hvor autentisering er tidsbestemt og fortsetter å gjelde selv om bruker navigerer bort fra nav.no).

Se også WCAG G200: Opening new windows and tabs from a link only when necessary

Retningslinjer for språk

Mer informasjon