Hjelpetekst

Hjelpetekst er en knapp som kan åpne en Popover med kontekstuell informasjon.

NPM-pakke

Navn:nav-frontend-hjelpetekst
Siste versjon:2.0.47
Peer dependencies:classnames nav-frontend-hjelpetekst-style nav-frontend-ikoner-assets nav-frontend-js-utils nav-frontend-popover prop-types react

Installering

npm install nav-frontend-hjelpetekst classnames nav-frontend-hjelpetekst-style nav-frontend-core nav-frontend-typografi-style nav-frontend-ikoner-assets nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-popover nav-frontend-popover-style react-dom --save

Kopiert!


yarn add nav-frontend-hjelpetekst classnames nav-frontend-hjelpetekst-style nav-frontend-core nav-frontend-typografi-style nav-frontend-ikoner-assets nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-popover nav-frontend-popover-style react-dom

Kopiert!

Moduler

Import

import Hjelpetekst from 'nav-frontend-hjelpetekst';

Kopiert!

React props

PropertyTypeDefaultRequiredDescription
className
string
-
Egendefinert klassenavn.
popoverProps
PopoverProps
-
Popover props som videreformidles til intern instans av Popover.
tittel
string
-
Tekst som vises med mouseover og leses av skjermlesere.
type
PopoverOrientering
-
Bestemmer posisjon på Popover i forhold til Hjelpetekst-knappen. Videreformidles til intern Popover-instans.