Hjelpetekst

Hjelpetekst er en knapp som kan åpne en Popover med kontekstuell informasjon.

Assosiasjon

Hjelpeteksten bør få en logisk kobling til elementet som det forsøker å beskrive/støtte. I "Kombinasjon med skjemafelt"-eksempelet på Oversikt-siden gjøres dette ved at Hjelpeteksten plasseres inne i skjemafeltets <label>-element.

Om hjelpeteksten må plasseres på utsiden av <label>, eller på andre måter ikke har noen annen logisk kobling til elementet som det forsøker å beskrive, kan dette løses ved å bruke aria-describedby og aria-labelledby slik:

<span id="mitt-faguttrykk" aria-describedby="min-hjelpetekst">
    Restarbeidsevne
</span>
<Hjelpetekst
    id="min-hjelpetekst"
    aria-labelledby="mitt-faguttrykk"
>
    Mulighet til å jobbe litt eller delvis
</Hjelpetekst>

Kopiert!

Mer informasjon