FnrInput

FnrInput er et vanlig nummerisk Input-felt som har innebygget funksjonalitet for validering av fødselsnummer.

Validering

Selv om FnrInput bare består av ett skjemafelt, er det ønskelig at man følger noen av rettningslinjene for Skjemavalidering.

  • Validering av felt skal ikke skje før etter første submit-forsøk, deretter onChange.
  • Feil skal forsvinne etterhvert som den blir utbedret.
  • Etter at en feil er blitt utbredet, må det et nytt submit-forsøk til for at ny feilmelding skal vises.

Lenge på inputfelt

Som nevnt på komponent-siden for Input så bør inputfeltenes lengde tilpasses det antallet tegn som brukeren skal fylle inn. For fødselsnummer på 11 siffer anbefaler vi å bruke bredde="S".

Unngå placeholders

Vi fraråder bruken av placeholder-attributtet på input-elementer. Mer info på tilgjengelighets-siden for placeholders.