Feiloppsummering

Feiloppsummering skal brukes til å gi enkel oversikt over alle feil i et skjema.

NPM-pakke

Navn:nav-frontend-skjema
Siste versjon:3.0.37
Peer dependencies:@navikt/fnrvalidator classnames nav-frontend-js-utils nav-frontend-lenker nav-frontend-skjema-style nav-frontend-typografi prop-types react

Installering

npm install nav-frontend-skjema @navikt/fnrvalidator classnames nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-lenker nav-frontend-lenker-style nav-frontend-core nav-frontend-skjema-style nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi-style nav-frontend-typografi --save

Kopiert!


yarn add nav-frontend-skjema @navikt/fnrvalidator classnames nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-lenker nav-frontend-lenker-style nav-frontend-core nav-frontend-skjema-style nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi-style nav-frontend-typografi

Kopiert!

Moduler

Import

import { Feiloppsummering } from 'nav-frontend-skjema';

Kopiert!

React props

PropertyTypeDefaultRequiredDescription
className
string
-
Egendefinert klassenavn.
customFeilRender
(feil: FeiloppsummeringFeil) => ReactNode
-
Alternativ renderer for feil, f.eks. dersom en ikke kan lenke til inputelement vha #id
feil
FeiloppsummeringFeil[]
-
Liste over feil
innerRef
RefObject<HTMLDivElement>
-
Referanse til intern div
tittel
ReactNode
-
Tittel