Etikett

Etiketter er ment for rask visuell kategorisering og organisering av elementer, ved bruk av farge og beskrivende nøkkelord.

NPM-pakke

Navn:nav-frontend-etiketter
Siste versjon:2.0.21
Peer dependencies:classnames nav-frontend-core nav-frontend-etiketter-style nav-frontend-typografi prop-types react

Installering

npm install nav-frontend-etiketter classnames nav-frontend-core nav-frontend-etiketter-style nav-frontend-typografi nav-frontend-typografi-style prop-types react --save

Kopiert!


yarn add nav-frontend-etiketter classnames nav-frontend-core nav-frontend-etiketter-style nav-frontend-typografi nav-frontend-typografi-style prop-types react

Kopiert!

Moduler

Import

import EtikettBase from 'nav-frontend-etiketter';

Kopiert!

React props

PropertyTypeDefaultRequiredDescription
mini
boolean
-
Tettere 24px høy, 14px font-size versjon
type
"suksess" | "info" | "advarsel" | "fokus"
-
Predefinerte farger
typo
string
-
Må være en gyldig 'type' prop på Typografi-komponenten, se 'nav-frontend-typografi'