Etikett

Etiketter er ment for rask visuell kategorisering og organisering av elementer, ved bruk av farge og beskrivende nøkkelord.

Farge og tekst må høre sammen

Pass på at fargen og teksten på etiketten alltid samsvarer med hverandre. Da forhinder du at personer med dårlig fargesyn, eller en dårlig skjerm, går glipp av informasjon.

Mer informasjon