Ekspanderbartpanel

Ekspanderbartpanel er et panel som kan ekspandere eller kollapse innhold. Komponenten bruker npm-pakken React-collapse og extender props fra den.

NPM-pakke

Navn:nav-frontend-ekspanderbartpanel
Siste versjon:3.0.42
Peer dependencies:@types/react-collapse classnames nav-frontend-ekspanderbartpanel-style nav-frontend-js-utils react react-collapse

Installering

npm install nav-frontend-ekspanderbartpanel @types/react-collapse classnames nav-frontend-ekspanderbartpanel-style nav-frontend-chevron-style nav-frontend-core nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi-style nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react react-collapse --save

Kopiert!


yarn add nav-frontend-ekspanderbartpanel @types/react-collapse classnames nav-frontend-ekspanderbartpanel-style nav-frontend-chevron-style nav-frontend-core nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi-style nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react react-collapse

Kopiert!

Moduler

Import

import Ekspanderbartpanel from 'nav-frontend-ekspanderbartpanel';

Kopiert!

React props

PropertyTypeDefaultRequiredDescription
apen
boolean
-
Skal komponenten være 'default' åpen
border
boolean
-
Hvis komponenten skal brukes på hvit bakgrunn bør den ha en border.
className
string
-
Egendefinert klassenavn
collapseProps
Partial<CollapseProps>
-
Props til intern instans av react-collapse
onClick
(event: SyntheticEvent<HTMLButtonElement, Event>) => void
-
Callback funksjon for når knappen blir klikket på
renderContentWhenClosed
boolean
-
Dersom innholdet skal rendres men ikke vises, når panelet er lukket
tittel
ReactNode
-
Tittel/label-tekst