Chevron

Disse ikonene bruker vi for å forsterke forventing man kan til av interaksjonen med en modul.

NPM-pakke

Navn:nav-frontend-chevron
Siste versjon:1.0.21
Peer dependencies:classnames nav-frontend-chevron-style prop-types react

Installering

npm install nav-frontend-chevron classnames nav-frontend-chevron-style prop-types react --save

Kopiert!


yarn add nav-frontend-chevron classnames nav-frontend-chevron-style prop-types react

Kopiert!

Moduler

Import

import NavFrontendChevron from 'nav-frontend-chevron';

Kopiert!

React props

PropertyTypeDefaultRequiredDescription
className
string
-
Klassenavn for chevron
stor
boolean
-
Sett denne proppen hvis chevron skal være stor
type
"høyre" | "venstre" | "ned" | "opp"
-
Bestemmer hvilken vei Chevron skal peke