Chevron

Disse ikonene bruker vi for å forsterke forventing man kan til av interaksjonen med en modul.

Tilhørighet og avstand

Prøv å unngå at chevron står for langt unna teksten den hører til. Er det for stor avstand blir det vanskelig for personer som bruker forstørrelsesprogramvare å se hvilke elmenter som hører sammen.