Checkbox

Checkbox er en komponent som benyttes i skjemaer for å gi brukeren muligheten til å avgi et eller flere svar på spørsmålet som blir stilt.

NPM-pakke

Navn:nav-frontend-skjema
Siste versjon:3.0.37
Peer dependencies:@navikt/fnrvalidator classnames nav-frontend-js-utils nav-frontend-lenker nav-frontend-skjema-style nav-frontend-typografi prop-types react

Installering

npm install nav-frontend-skjema @navikt/fnrvalidator classnames nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-lenker nav-frontend-lenker-style nav-frontend-core nav-frontend-skjema-style nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi-style nav-frontend-typografi --save

Kopiert!


yarn add nav-frontend-skjema @navikt/fnrvalidator classnames nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-lenker nav-frontend-lenker-style nav-frontend-core nav-frontend-skjema-style nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi-style nav-frontend-typografi

Kopiert!

Moduler

Import

import { Checkbox } from 'nav-frontend-skjema';

Kopiert!

React props

PropertyTypeDefaultRequiredDescription
checkboxRef
(instance: HTMLInputElement) => void
-
Referanse til selve checkboxen. Brukes for eksempel til å sette fokus
className
string
-
Klassenavn
feil
ReactNode
-
Hvis skjemaet har feil sender man inn et objekt med en feilmelding
id
string
-
Id for checkbox, hvis id ikke er satt brukes en tilfeldig guid
label
ReactNode
-
Label for checkbox