Checkbox

Checkbox er en komponent som benyttes i skjemaer for å gi brukeren muligheten til å avgi et eller flere svar på spørsmålet som blir stilt.

Normal

<Checkbox label={"Checkbox"} />

Kopiert!

Disabled

advarsel
Merk at disabled bør unngås, og at bruken heller bør løses på andre måter, da fks kombinert med tydelige feilmeldinger hvis handlingen av en eller annen grunn ikke er tillatt. Ler mer om dette på siden vår om `disabled`.
<Checkbox label={"Checkbox"} disabled />

Kopiert!

Feilmelding

Her er det noe feil

<Checkbox label={"Checkbox"} feil="Her er det noe feil" />

Kopiert!

CheckboxGruppe

Denne komponenten inkluderer også en CheckboxGruppe-komponent som kan brukes til å gruppere flere checkboxer:

Hvor vil du sitte?
import { CheckboxGruppe, Checkbox } from "nav-frontend-skjema";

<CheckboxGruppe legend="Hvor vil du sitte?">
  <Checkbox label={"Bakerst"} />
  <Checkbox label={"Midten"} />
  <Checkbox label={"Fremst"} />
</CheckboxGruppe>;

Kopiert!

Felles feilmelding

Hvor vil du sitte?

Her er det noe feil

import { CheckboxGruppe, Checkbox } from "nav-frontend-skjema";

<CheckboxGruppe legend="Hvor vil du sitte?" feil="Her er det noe feil">
  <Checkbox label={"Bakerst"} />
  <Checkbox label={"Midten"} />
  <Checkbox label={"Fremst"} />
</CheckboxGruppe>;

Kopiert!