Checkbokspanelgruppe

Denne komponenten bør benyttes hvis brukeren må utføre en viktig flervalgsoppgave som fortjener større plass på skjermen.

NPM-pakke

Navn:nav-frontend-skjema
Siste versjon:3.0.37
Peer dependencies:@navikt/fnrvalidator classnames nav-frontend-js-utils nav-frontend-lenker nav-frontend-skjema-style nav-frontend-typografi prop-types react

Installering

npm install nav-frontend-skjema @navikt/fnrvalidator classnames nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-lenker nav-frontend-lenker-style nav-frontend-core nav-frontend-skjema-style nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi-style nav-frontend-typografi --save

Kopiert!


yarn add nav-frontend-skjema @navikt/fnrvalidator classnames nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-lenker nav-frontend-lenker-style nav-frontend-core nav-frontend-skjema-style nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi-style nav-frontend-typografi

Kopiert!

Moduler

Import

import { CheckboksPanelGruppe } from 'nav-frontend-skjema';

Kopiert!

React props

PropertyTypeDefaultRequiredDescription
checkboxes
CheckboksPanelProps[]
-
Array av checkbokser
className
string
-
Styling klasse for container
description
ReactNode
-
Ekstrainformasjon under overskrift
feil
ReactNode
-
Feilmarkering
legend
ReactNode
-
Overskrift
onChange
(event: SyntheticEvent<EventTarget, Event>, value?: any) => void
-
Callback-funksjon som blir kalt straks noen av checkboksene endrer state