Bekreftcheckbokspanel

Denne komponenten bør brukes hvis det er nødvendig å innhente samtykke fra brukeren før de går videre i prosessen. Komponenten skal gi brukeren tydelig beskjed om hvorfor de må samtykke og hva de samtykker til.

NPM-pakke

Navn:nav-frontend-skjema
Siste versjon:3.0.37
Peer dependencies:@navikt/fnrvalidator classnames nav-frontend-js-utils nav-frontend-lenker nav-frontend-skjema-style nav-frontend-typografi prop-types react

Installering

npm install nav-frontend-skjema @navikt/fnrvalidator classnames nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-lenker nav-frontend-lenker-style nav-frontend-core nav-frontend-skjema-style nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi-style nav-frontend-typografi --save

Kopiert!


yarn add nav-frontend-skjema @navikt/fnrvalidator classnames nav-frontend-js-utils lodash.throttle prop-types react nav-frontend-lenker nav-frontend-lenker-style nav-frontend-core nav-frontend-skjema-style nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi-style nav-frontend-typografi

Kopiert!

Moduler

Import

import { BekreftCheckboksPanel } from 'nav-frontend-skjema';

Kopiert!

React props

PropertyTypeDefaultRequiredDescription
checked
boolean
-
Default checked state for checkboksen
children
string | number | boolean | {} | ReactElement<any, string | ((props: any) => ReactElement<any, string | ... | (new (props: any) => Component<any, any, any>)>) | (new (props: any) => Component<...>)> | ... 47 more ... | (ReactChildren & ReactPortal)
-
Tekst over checkboksen
className
string
-
Klassenavn
feil
ReactNode
-
Feilmelding
inputProps
InputHTMLAttributes<HTMLInputElement>
-
Øvrige custom props til <input/>-elementet som ligger i bunn
label
string
-
Tekst til høyre for checkboksen
onChange
(event: SyntheticEvent<EventTarget, Event>) => void
-
Callback-funksjon som blir kalt når checkboksen endrer state