Bekreftcheckbokspanel

Denne komponenten bør brukes hvis det er nødvendig å innhente samtykke fra brukeren før de går videre i prosessen. Komponenten skal gi brukeren tydelig beskjed om hvorfor de må samtykke og hva de samtykker til.

Ordlyd i label

Sjekkboks-labelen bør inneholde mer enn bare ett ord (kun "Ja" er f.eks. lite beskrivende og utilstrekkelig).

Lenke til eksternt innhold

Hvis det er nødvendig å lenke til en ekstern side med utfyllende informasjon skal lenken plasseres i innholdet over sjekkboksen, og ikke i sjekkboks-labelen.