Alertstripe

Alertstripen er en komponent som benyttes for å gi brukeren varsler av ymse slag, og komponenten støtter forskjellige visninger basert på hvilken type varsel som formidles til brukeren.

NPM-pakke

Navn:nav-frontend-alertstriper
Siste versjon:3.0.38
Peer dependencies:classnames nav-frontend-alertstriper-style nav-frontend-ikoner-assets nav-frontend-typografi prop-types react

Installering

npm install nav-frontend-alertstriper classnames nav-frontend-alertstriper-style nav-frontend-core nav-frontend-ikoner-assets nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi-style nav-frontend-typografi prop-types react --save

Kopiert!


yarn add nav-frontend-alertstriper classnames nav-frontend-alertstriper-style nav-frontend-core nav-frontend-ikoner-assets nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi-style nav-frontend-typografi prop-types react

Kopiert!

Moduler

Import

import AlertStripe from 'nav-frontend-alertstriper';

Kopiert!

React props

PropertyTypeDefaultRequiredDescription
children
string | number | boolean | {} | ReactElement<any, string | ((props: any) => ReactElement<any, string | ... | (new (props: any) => Component<any, any, any>)>) | (new (props: any) => Component<...>)> | ... 155 more ... | (ReactChildren & ... 1 more ... & ReactNodeArray)
-
-
className
string
-
-
form
AlertStripeForm
-
Form - enten 'default' eller 'inline'
size
ReactText
-
-
type
AlertStripeType
-
Varianter å velge mellom