Bruk av Disabled-attributtet

Disabled attributten gir oss muligheten til å hindre brukeren i å påvirke diverse HTML-Elementer som fks: input og button, men på bekostning av UX og UU.

Hvorfor unngå disable attributten?

Bruk av disabled kan virke som en veldig grei måte å hindre brukeren tilgang til forskjellige elementer, men glemmer ofte hva vi da krever av brukeren.

  • Ikke alle brukerene vet at elementet kan være deaktivert, som da fører til forvirring.
  • Deaktiverte elementer har ofte dårlig kontrast.
  • Man forventer at brukeren skal vite hvorfor de ikke kan bruke elementet, men dette er ikke alltid tilfellet.
  • Deaktiverte elementer uten mulighet til fokus vil gjøre det vanskelig for skjermlesere å få all informasjonen den trenger.

Alternativ

Så hva kan man bruke som erstattning for skjema-elementer og knapper da?

Et alternativ er å fjerne elementet helt fra siden hvis brukeren ikke skal kunne ta det i bruk. Her må man da også være sikker på at brukeren ikke vil "savne" dette elementet og da blir forvirret når det ikke er å finne på siden, eventuelt kan man også fortelle brukeren hvorfor muligheten ikke er der.


Når ønsker du å reservere bord?
Lunsjservering er desverre ikke tilgjengelig grunnet ombygging av resturant.
  Gjør dette
Når ønsker du å reservere bord?
  Ikke gjør dette


For å gå videre må du rette opp følgende:

  Gjør dette
  Ikke gjør dette

Mer om disabled-attributtet

Artikkel om bruk av `disabled`